Činnosť Nadácie Doprastav

Nadácia Doprastav vznikla 31.08.2006, kedy bola registrovaná na Ministerstve vnútra SR.

Notárskou zápisnicou zo dňa 16.10.2007 bolo vydané osvedčenie vyhlásenia o splnení podmienok pre zápis do registra určených právnických osôb (registrácia nadácie do registra prijímateľov 2% dane z príjmu).

V súčasnosti prebieha proces zhromažďovania prichádzajúcich peňažných prostriedkov a sumarizujú sa žiadosti o poskytnutie podpory v zmysle priorít plánu Nadácie Doprastav.