NADÁCIA DOPRASTAV

CESTA K ĽUĎOM

Nadácia Doprastav bola založená 31.8.2006.
Zriaďovateľom nadácie je akciová spoločnosť Doprastav, a.s.