Nadácia Doprastav bola zaradená do zoznamu prijímateľov 2 % resp. 3 % z daní za daňový rok 2022.


Opäť môžeme spoločne pomôcť......

... napríklad deťom, ktorým nebolo dopriate to, čo mnohým z nás pripadá samozrejmé. Vďaka mnohým darcom sme mohli v minulosti prispieť na rehabilitačné pobyty chorým deťom, aby sa pokúsili urobiť ďalší, podstatný, krok v ich živote. Sadnúť si, postaviť sa, vykročiť. Na to, aby sa rozbehli k svojej mame, otcovi, súrodencovi potrebujú opäť pomoc.

Svoju činnosť dokáže nadácia vykonávať iba s Vami, preto ďakujeme minuloročným darcom 2 % a aj v tomto roku si dovoľujeme uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci poskytnutia 2 % resp. 3 % z Vašich daní, s cieľom naplniť našu činnosť.

❓Ako darovať 2 % resp. 3 %:

  • ak požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nezabudnite požiadať aj o vystavenie "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti...", ktoré spolu so samostatným tlačivom "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane..." doručíte na daňový úrad,

  • ak si sami podávate daňové priznanie, nezabudnite vyplniť oddiel "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO",

  • ak ste spoločnosť alebo SZČO od roku 2018 ako právnická osoba komunikujete s Daňovým úradom elektronicky. Preto poukázať 1 % resp. 2 % z dane môžete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov v OIZ (osobnej internetovej zóne).

Údaje o prijímateľovi 2 % resp. 3 % potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

Názov:NADÁCIA DOPRASTAV
Právna forma:Nadácia
Sídlo:Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO:30 867 266

Len vďaka Vašej podpore sa nám už 17 rokov darí pomáhať tým, ktorí to potrebujú najviac.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať 💚.